ឧទ្យានជាតិដំបូងគេនៅកម្ពុជា - កោះរ៉ុង

ឧទ្យានជាតិសមុទ្រដំបូងគេរបស់កម្ពុជាត្រូវបានបង្កើតឡើងនៅលើកោះរ៉ុងដោយពង្រីកទៅលើតំបន់មួយ តំបន់ការពារសមុទ្រ បង្កើតឡើងសម្រាប់កោះនៅ 2016 ។

យោងតាមអនុក្រឹត្យចុះហត្ថលេខាដោយលោកនាយករដ្ឋមន្រ្តីហ៊ុនសែនឧទ្យានជាតិកោះរ៉ុងរ៉ននឹងគ្របដណ្ដប់កោះ 7 ដូចជាកោះរ៉ុងកោះរ៉ុងសឿងកោះគីនកោះទូចកោះតាប៉ីកោះម៉ៅណូគកនិងកោះម៉នណាន។

អាន​បន្ថែម: https://www.phnompenhpost.com/national/cambodias-first-marine-national-park-established-koh-rong

យោបល់