កោះទូច, តំបន់ទេសចរណ៍សំខាន់នៅលើ កោះរ៉ុង, ត្រូវបានគេស្គាល់ថាសម្រាប់បរិយាកាសពិធីជប់លៀងដ៏រស់រវើករបស់ខ្លួន (ទោះបីជាមានច្រើន ជម្រើសថ្ងៃឈប់សម្រាកស្ងប់ស្ងាត់ គ្រាន់តែបន្តិចបន្តួចទៀតទៅខាងស្ដាំ) ។ នេះជារូបថតដ៏អស្ចារ្យរបស់ 10 នៃតំបន់កោះរុងមួយក្នុងចំណោមតំបន់ដែលមានប្រជាប្រិយភាព ...

យោបល់