កក់ថ្ងៃធ្វើដំណើរឥឡូវនេះ & រក្សាទុក 15%

Book-Hotels-Visit-Koh-Rong

កក់ថ្ងៃធ្វើដំណើរឥឡូវនេះ & រក្សាទុក 15%

ឥឡូវនេះ
រក្សាទុក
15​%

ប្រសិនបើអ្នកចង់មើលរមណីយដ្ឋានកោះរ៉ុងនិងកោះរោងប៉ុន្តែអ្នកមានពេលវេលាតិចតួចដំណើរកម្សាន្តក្នុងមួយថ្ងៃគឺជាជម្រើសដ៏ល្អមួយ។ យើងសូមផ្តល់អនុសាសន៍ (ដែលត្រូវបានគេដាក់ឈ្មោះឱ្យត្រឹមត្រូវ) នូវទូកទេសចរណ៍ប្រចាំថ្ងៃ។

ទូកទេសចរណ៍ប្រចាំថ្ងៃនឹងនាំអ្នកទៅដល់កោះទាំង 2 ហើយនឹងផ្តល់ឱ្យអ្នកនូវការរុករកសម្រាកនិងចូលរួមសកម្មភាពជាច្រើន (ឧទាហរណ៍ទូកក្តោងនិងហែលទឹក) ។

ដំណើរកម្សាន្តថ្ងៃនឹងចាប់ផ្តើមនៅ 9am (បញ្ចប់នៅម៉ោង 5.30) ពីច្រកអូរឈើទាល (AKA Serendipity) Pier ។ អាហារពេលព្រឹកនិងអាហារថ្ងៃត្រង់ត្រូវបានរួមបញ្ចូលហើយតម្លៃសម្រាប់ទូកទេសចរណ៍ប្រចាំថ្ងៃគឺ $ 25 ក្នុងមនុស្សម្នាក់។

ទូកទេសចរណ៍ប្រចាំថ្ងៃអាចរវល់ខ្លាំងណាស់ - យើងអនុសាសន៏យ៉ាងខ្លាំង អ្នកកក់សំបុត្ររបស់អ្នកជាមុនហើយមិនខកខាននៅថ្ងៃនេះ។ អ្នកអាចកក់ដំណើរកម្សាន្តរបស់អ្នកនៅលើអ៊ីនធឺណែតនៅទីនេះឥឡូវនេះ:

កក់ថ្ងៃទេសចរណ៍របស់អ្នកឥឡូវនេះ & រក្សាទុក 15%